Kære alle


Så er det nye program for efteråret 2024 tilgængeligt på hjemmesiden.

Bestyrelsen håber der er noget der tiltrækker jeres interesse.

Vores næste arrangement er:

Onsdag  den 14. august 2024 kl. 11.00

Busholdeplads Østre Banevej


Sommertur med besøg hos Jytte Abildstrøm. Vi starter med en lille frokost ved Roskilde Havn, hvor bestyrelsen medbringer sandwich og lidt øl, vin og vand, hvorefter vi kører til Munksøgård

og drikker kaffe kl. ca. 14,som Jytte klarer og vi medbringer også kage.

Derefter en rundtur på Munksøgård og så hjem igen ca. 16.30


Pris for medlemmer kr. 200,-  og for gæster kr.  350,- 


HUSK:

Tilmelding skal ske senest 1 uge før hvert arrangement til:

 Jette Dyrekær på telefon 30 88 37 80, på sms eller mail: dyrekaer@gmail.com 

På telefonen alle hverdage ml. kl. 9-11

Husk at tilmelde jer en uge før hvert arrangement.            

Til udflugter og arrangementer med spisning skal der betales forud til:

Sydbank reg. nr. 6060 konto 0005498553 – husk at opgive dit navn og arrangementet der betales for.


TILMELDING ER BINDENDE.

 Ved udeblivelse til arrangementer uden afbud,

opkræves den programsatte pris.

 

Årligt Kontingent for 2024 er kr. 300,00, betales senest 1. februar 2024.

 

Alle arrangementer afholdes på Teaterbygningen.

Hvis ikke andet oplyses.

På bestyrelsens vegne


Jette Dyrekær

HUSK at sende en e-mail til Jette Dyrekær,


dyrekaer@gmail.com


således at vi kan udsende det kommende program via mail.

Såfremt du fik en "huskemail" i sidste uge,

så har vi allerede din mailadresse.


Hilsen Jette Dyrekær 

Sidste nyt - næste arrangement

Opdateret 22.07.2024

Hjemmesiden vil blive opdateret med eventuelle ændringer.