Nyheder

Kære alle

..... så er der ved at være lys forude for at kunne mødes.

Vores næste arrangement er turen til

Røsnæs den 18. august 2021 med afgang kl. 10.00

fra Turistholdepladsen på Østre Banevej

Tilmelding senest 11.08.2021:

til Ulla på telefon 24 40 98 95 eller Irene på telefon 40 20 35 87

Deres e-mail kan også benyttes - se adresser under bestyrelse.

 

Pris for deltagelse:

Medlemmer kr. 400,- ikke medlemmer kr. 500,-

Drikkevarer for egen regning.

Beløbet bedes indbetalt på reg. nr. 6060 konto nr. 0005498553

senest 11.08.2021

HUSK:

Vi skal overholde gældende coronareglerne på dagen! 

 

 

 

Hold øje med hjemmesiden - der sker jo hele tiden ændringer i restriktionerne.

 

HUSK foreningen modtager gerne kontingent for 2021

 

Hjemmesiden vil blive opdateret med eventuelle yderligere ændringer.

På bestyrelsens vegne

Ulla Nielsen

 

Opdateret 05.07.2021