Foreningens formål

Formål

Foreningens formål er:
 
Primært almennyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle og debatskabende arrangementer.

Udføre frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet, inden for folkeoplysningens rammer.